Oppdatert: 04.12.2023
E-Læring
Starter på NOK 1 800,00
Starter på NOK 1 800,00

Brannvern ved utførelse av varme arbeider

Beskrivelse
Format
Online
Varighet
4t 0m
Kursbevis
Språk
Norsk
Polsk
Engelsk

Ta et interaktivt, filmbasert og lettfattelig varme arbeider kurs når det passer deg!

Kurset er godkjent av Norsk Brannvernforening og er basert på film, animasjon og aktiv deltagelse. Gjennom presentasjon av realistiske hendelser, arbeidsoppgaver, gjennomgang av rutiner og risikovurderinger tilknyttet utførelse av varme arbeider vil du tilegne deg nyttig kunnskap og gode holdninger.  

I kurset vil du lære om sertifiseringsordningen, regelverk, brann- og slokketeori og førstehjelp ved brannskade.  Målet med kurset er at du skal lære deg brannforebyggende tiltak ved alle typer varme arbeider slik at brann ikke oppstår.

Kursprisen inkluderer lærebok, sertifikat og avgifter. Ingen skjulte kostnader.

Etter kurset må du dokumentere praktisk slokkeøvelse for å få utstedt sertifikat. Slokkeøvelse bestilles og betales separat. På siden vår finner du ...

Hva du vil lære
1. Bruk av oksygen 2020
2. Forbrenning 2020
3. Brannteori. Hva skal til for å starte en brann? 2020
4. Forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrift 2022
5. Brannspredning 2020
6. Brannslokking 2020
7. Brannslange som slokkeberedskap 2020
8. Tanker og beholdere 2020
9. Håndslokkere
10. Lover og forskrifter 2020
11. Acetylen 2020
12. Varme arbeider og risiko 2020
13. Bevistgjøring av ansvar 2020
14. Sertifiseringsordningen 2020
15. Reduser brannrisikoen ved utførelse av arbeidet 2020
16. Propan
17. Kontroll av slokkemidler 2020
18. Etter uhellet 2020
19. Ny arbeidsplass 2020
20. Håndtering og transport av gassflasker
21. Førstehjelp brannskader 2020
22. Taktekking 2020
23. Arbeidsinstruksen, etter utført arbeid 2022
24. Introduksjonsmodul 2020
25. Risikovurdering og brannberedskap 2020
26. Om det begynner å brenne 2020
27. Eksempel på en jobb 2020
28. Oppsummeringsmodul 2020
29. Sjekkliste for utførelse av varme arbeider (Tidl. Arbeidsinstruksen)
30. Brannskiller 2020
31. Kap 2 i læreboka
32. Kap 3
33. Kap 4
34. Kap 5
35. Kap 6 og 7
36. Kap 8
37. kap 9
38. Oppsummering 2022
Relaterte produkter